Quảng cáo bản thân: không bao giờ là quá muộn!

Quảng cáo bản thân: không bao giờ là quá muộn!

Mở Google và gõ từ khóa "cử nhân thất nghiệp", hơn 1 triệu kết quả trả về chỉ trong 0.5s, công nhận Google có thuật toán tìm kiếm hay thật :3 ... à nhầm, cái mình muốn nói tới chính là những kết quả trả về đó, lướt thử qua vài đường link thì... ôi những con số biết nói...

Regular Expression: Backreference

Regular Expression: Backreference

Backreference cung cấp cho ta thêm một cách để kiểm tra 1 ký tự hoặc 1 chuỗi con có được lặp lại trong một chuỗi input hay không. Cụ thể là, chương trình sẽ tìm ký tự và chuỗi trùng khớp với chuỗi pattern và sử dụng backreference để kiểm tra vị trí tiếp theo có lặp lại chuỗi đó hay không...

SqlDependency: Theo dõi thay đổi trong Database

SqlDependency: Theo dõi thay đổi trong Database

Lúc mới học lập trình, mình hay gặp một số assignment có yêu cầu như sau: “Chương trình cần phải cập nhật khi có sự thay đổi bên dưới CSDL, ví dụ báo message cho khách hàng khi có tin nhắn đến”. Phải viết code thế nào để đáp ứng được yêu cầu này đây?

SQL Indexes: chỉ mục trong SQL (Phần 1)

SQL Indexes: chỉ mục trong SQL (Phần 1)

Bạn đã từng làm việc với CSDL gồm những table lớn (cỡ vài triệu records) chưa? Đối với những CSDL dạng như vậy thì việc SELECT để truy vấn dữ liệu quả là 1 cực hình, nhất là khi bạn phải trả kết quả với thời gian rất ngắn. May thay, SQL cho phép bạn tạo index cho các cột trong bảng, nó cho phép bạn gom nhóm các record theo dạng cây (tree), do đó việc truy vấn sẽ nhanh hơn.

Từ DLL của Windows đến DLL Blog

Từ DLL của Windows đến DLL Blog

Mình đã từng nghĩ đến việc viết 1 blog riêng cho bản thân từ khi mới bước vào con đường lập trình. Trải qua 3 năm (hiện mình đang là sinh viên năm cuối) với cái blog WP source chạy trên host cùi bắp và một vài bài viết vu vơ tùy hứng; sau khi đọc xong một bài viết của blogger Toidicodedao, mình nghĩ đã đến lúc phải kết thúc những cái ngu ngơ, tùy hứng để bắt đầu một cái gì nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn => DLL Blog ra đời với tất cả tâm huyết.